jak sprawdzić stan prawny nieruchomości

Przez pojęcie stan prawny nieruchomości rozumie się informacje określone na podstawie stanu materialnego, który jest zgodny z rzeczywistością. Przed zakupem domu czy mieszkania bardzo ważne jest dokładne przyjrzenie się wszystkim dokumentom związanym z inwestycją. Jest to uwarunkowane koniecznością zapłacenia bardzo dużej sumy pieniędzy za nabycie wymarzonego domu, działki czy mieszkania. Wielokrotnie chodzi o oszczędności całego życia. Właśnie dlatego każdy kupujący powinien w jak największym stopniu ustrzec się przed ryzykiem oraz różnorodnymi niespodziankami, które w przyszłości mogą wiązać się z dodatkowymi trudnościami i wydatkami. Tłumaczenie się brakiem wiedzy nikogo nie usatysfakcjonuje, dlatego przez sfinalizowaniem kupna warto zapoznać się z dokumentem, który określa stan prawny nieruchomości.

Aby poznać stan prawny, w pierwszej kolejności trzeba zajrzeć do księgi wieczystej. To jawna księga, z której może korzystać każdy. Wystarczy poznać numer księgi wieczystej, a następnie zapoznawać się z jej treścią. Przed nabyciem nieruchomości zapytaj właściciela o nr księgi wieczystej i dowiedź się jak najwięcej na temat nieruchomości.            W trakcie przeglądania należy potwierdzić zgodność informacji znajdujących się w księdze z danymi, które występują w katastrze nieruchomości. W drugiej części znajdują się informacje, kto jest właścicielem nieruchomości (w tym miejscu można upewnić się, że wybrany dom czy nieruchomość nie ma żadnych współwłaścicieli, o których do tej pory nie było mowy). W trzecim dziale widnieją wpisy związane z wszelkimi prawami, roszczeniami oraz ograniczeniami ciążącymi na nieruchomości. Ostatni dział zawiera ewentualne wpisy związane z ustanowioną hipoteką na nieruchomości.

Warto także zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskać z Gminy zaświadczenie o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji bądź nie, zaświadczenie Starosty wynikające z ustawy o lasach, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o braku zameldowanych osób w lokalu, zaświadczenie z US o opłaceniu należnych podatków bądź o zwolnieniu z tego obowiązku oraz inne dokumenty, które zażąda notariusz. Istnieją pewne prawa obciążające nieruchomość np. ustanowienie służebności, które nie wymagają wpisu do księgi wieczystej. Warto o to zapytać i przyjąć oświadczenie od strony sprzedającej, że nie zostały ustanowione takie prawa.

Skontrolowanie stanu prawnego nieruchomości przed jej nabyciem jest bardzo istotne i pozwala na uniknięcie problemów w przyszłości. Lepiej spędzić więcej czasu na zdobyciu dokładnych informacji niż później płacić za swoje błędy. Im więcej dokumentów będzie przedstawionych w kancelarii notarialnej, tym zawarcie transakcji będzie bezpieczniejsze, a czynność prawna (tzn. zawarcie umowy sprzedaży) będzie ważna i skuteczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *