na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości

Nie zawsze łatwo jest kupić nieruchomość, nawet jeśli potencjalny kupiec spełnia wszystkie wymagania i teoretycznie nie powinien mieć żadnych problemów z jej nabyciem. Utrudniony zakup jest uwarunkowany prawem pierwokupu. Wyróżniamy pierwokup ustawowy i umowny. Ta sytuacja ma miejsce, kiedy właściciel nieruchomości chce ją komuś sprzedać, ale nie uzyskuje „zgody” gminy, KOWR, Lasów Państwowych albo innych instytucji, organów. Dochodzi wtedy do przejęcia za odpowiednia cenę nieruchomości przez jedną z wymienionych osób czy instytucji.

Przez określenie pierwokupu rozumie się po prostu pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości (nie wszystkich, ale jedynie ściśle określonych). Prawo przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy właściciel podjął decyzję o chęci sprzedaży. Nie zawsze jednak kupcem jest wybrana przez niego osoba, gdyż zakupu może dokonać ten, kto jest do tego uprawniony zgodnie z przepisami prawa.

W jaki sposób skorzystać z tej formy zakupu? W pierwszej kolejności notariusz musi przygotować dwie umowy, a nie tylko jedną tak jak w przypadku każdej innej nieruchomości. Najpierw ma miejsce zawarcie umowy warunkowej, gdzie właściciel wykazuje swoją dobrą wolę i sprzedaje nabywcy własność nieruchomości. W tej umowie zostaje określona konkretna cena. Bardzo ważne jest jednak, że przeniesienie własności odbędzie się tylko pod warunkiem, że osoba uprawniona nie skorzysta z prawa pierwokupu. Nawet kiedy umowa sprzedaży zostanie podpisana, nie oznacza to, że kupujący może już zacierać ręce z radości. Nie jest jeszcze jej pełnoprawnym właścicielem. To właśnie w tym momencie trzeba przybliżyć rolę drugiej umowy. Uprawniony po otrzymaniu treści podpisanej umowy sprzedaży podejmuje decyzję. Może zdecydować się na pierwokup albo odmówić. Na podjęcie decyzji otrzymuje miesiąc.

Skorzystanie z prawa pierwokupu sprawia, że uprawniony staje się właścicielem nieruchomości, a warunki zawarcia umowy oraz cena zostają dokładnie omówione w podpisanym dokumencie. W sytuacji, kiedy osoba uprawniona nie skorzysta z prawa pierwokupu, sprzedający podpisuje drugą umowę z nabywcą i polega ona na przeniesieniu własności nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *