Podatek od darowizny mieszkania kiedy trzeba go zapłacić

Darowizna, czyli przekazana suma pieniędzy, nieruchomości oraz rzeczy ruchomych to najczęstsza forma pomocy dla dzieci czy wnuków ofiarowana przez starsze pokolenie. W omawianej sytuacji bardzo ważne jest postępowanie zgodne z przepisami prawa i zgłoszenie darowizny w Urzędzie Skarbowym. Jeśli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, nie obejdzie się bez podpisania stosownych dokumentów u notariusza. Kiedy akt notarialny zostanie sporządzony, nie istnieje konieczność udania się do Urzędu Skarbowego. Notariusz pobierze odpowiedni podatek i opłatę za wykonane usługi, a następnie złoży wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

Darowizny muszą zostać obarczone podatkiem pod warunkiem, że ich wartość przekroczyła pewien próg podatkowy. Ustawodawca wyszczególnił trzy grupy osób, w których kwoty wolne od podatku w zakresie darowizny różnią się od siebie. Do pierwszej grupy zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. W ich przypadku kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł.

Druga grupa to zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. W ich przypadku kwota darowizny wolna od podatku wynosi 7276 zł.

W trzeciej grupie znajdują się wszystkie inne osoby obdarowywane cennymi przedmiotami, majątkiem czy nieruchomościami, a kwota wolna od podatku jest równa 4902 zł.

Osoba, która zyskała darowiznę ma obowiązek zgłosić się do Urzędu Skarbowego i uiścić stosowny podatek.

Warto wspomnieć o tak zwanej grupie zero, która nie musi płacić żadnego podatku (a wartość darowizny nie odgrywa żadnego znaczenia). Taki przywilej przysługuje dla małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i dla macochy. Jednak Urząd Skarbowy musi zostać o darowiźnie poinformowany (bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat).

Szczegółowe informacje: USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U.2021.1043 t.j. z dnia 2021.06.09.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *