Teren inwestycyjny w Opaleniu (woj. pomorskie) – 6 900 000 zł


Opalenie

Typ
Grunty
Na sprzedaż
Pokoje
Łazienka
Powierzchnia
125700 m²

O Ofercie

Oferujemy do sprzedaży niezabudowane tereny inwestycyjne zlokalizowane na terenie miejscowości Opalenie, gmina Gniew.

Gmina Gniew położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie tczewskim, nad Wisłą i Wierzycą. Zajmuje obszar 195 km2, zamieszkały przez 16,5 tys. mieszkańców. Przez obszar gminy, z północy na południe, przebiega autostrada A-1, stanowiąca arterię łączącą północ z południem Polski.

Odległości:

Kwidzyn – 12 km, Tczew – 31 km, Starogard Gdański – 27 km, Grudziądz – 43 km, Toruń – 101 km, Bydgoszcz – 104 km

Miasto wojewódzkie: Gdańsk – 64 km.

Oferowane tereny inwestycyjne stanowią zwarty obszar o powierzchni 12,57 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczone jako 01.PU), tereny te przeznaczone są dla funkcji przemysłowych i usługowych – dla lokalizacji wszelkiej działalność polegającej na wytwórczości i składowaniu,
takich jak:

zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji budowlanej,
składy, magazyny, hurtownie,
centra technologiczne, obiekty handlowe i logistyczne,
bazy transportowe, składy, magazyny, hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym i inna działalność komercyjna na zbliżonej zasadzie do wymienionych.
Dopuszcza się również lokalizację:

funkcji obsługi komunikacji związane z obsługą transportu samochodowego, takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi samochodów;
funkcji związanych ze świadczeniem usług turystycznych w obiektach hotelarskich jak hotel i motel;lokalizację nośników reklamowych z zachowaniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i spełniających następujące wymogi: wysokość obiektu do 8m, powierzchnia nośnika do 12m2.
Oferowane tereny inwestycyjne zlokalizowane są u zbiegu drogi krajowej nr 90 prowadzącej do przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, z drogą powiatową nr 2823G, Jaźwiska – Opalenie. To właśnie ta lokalizacja decyduje o atrakcyjności tej nieruchomości.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenów inwestycyjnych z drogą prowadzącą do przeprawy mostowej przez Wisłą, łączącej Kwidzyn z drogą krajową nr 1 (poprzez skrzyżowanie z drogą krajową E-75 w miejscowości Rakowiec) oraz z Autostradą A1 poprzez węzeł w Kopytkowie, daje ogromną szansę na lokalizacji wielu rentownych inwestycji (stacja benzynowa, centrum logistyczne, zakład produkcyjny, magazyny, itd.).

Przeprawa mostowa przez Wisłę łączy rozwinięty gospodarczo Kwidzyn (firmy Philips, International Paper Kwidzyn) z Trójmiastem. Jest to też główna trasa wschód zachód dla Polski północnej i północno-zachodniej zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym (droga na Mazury).

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

SIEĆ ENERGETYCZNA: Linia średniego napięcia i transformator – na granicy terenu inwestycyjnego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze planu w oparciu o istniejące i projektowane linie energetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia.

SIEĆ WODOCIĄGOWA: Dostępna w granicach terenu inwestycyjnego. Obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę istniejącego gminnego systemu wodociągowego z ujęcia gminnego; wodę dla celów p.poż. zapewniona zostanie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty.

SYSTEM KANALIZACYJNY ORAZ OCZYSZCZANIE SCIEKÓW: do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej (do 2025 roku) dopuszcza się odprowadzane ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wyłączeniem terenów przemysłowych 01.PU. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowiązuje likwidacja zbiorników bezodpływowych i podłączenie obiektów do sieci. Nie dopuszcza się równoległego funkcjonowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Ścieki z terenów przemysłowych (01.PU, 28.PU) należy oczyszczać na własnych urządzeniach podczyszczających stosownie do wymogów obowiązujących, w tym zakresie norm oraz gestora sieci kanalizacji sanitarnej.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH: Odpady komunalne za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Gniewie odprowadzane są na wysypisko odpadów komunalnych.

TELEFONIA: Cały obszar miejscowości Opalenie objęty jest siecią telekomunikacyjną TP S.A. Rozwój sieci telekomunikacyjnej uzależniony jest od rozbudowy planowanych obszarów usługowych i form aktywności gospodarczej.

SIEĆ INTERNETOWA: W chwili obecnej możliwe jest korzystanie z platformy internetowej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz innych operatorów bezprzewodowych oferujących duże szybkości transmisji danych.

SIEĆ GAZOWA: W chwili obecnej brak sieci gazowej. Zaopatrzenie w gaz należy do zadań własnych gminy. Istnieje możliwość włączenia się do sieci gazowej w oddalonej o ok. 3 km miejscowości Tymawa.

Kupujący nie płaci prowizji.

Udzielamy profesjonalną pomoc prawną dotyczącą nieruchomości oraz pomagamy w uzyskaniu kredytu!

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oględzin, oświadczeń i dokumentów uzyskanych od właściciela oraz osób trzecich, mogą podlegać aktualizacji. Zalecana jest samodzielna weryfikacja danych, zwłaszcza informacji dotyczących możliwości i warunków przyłączenia do sieci.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Szczegóły

Rodzaj: Grunty Na sprzedaż

Cena: 6,900,000

Powierzchnia: 125700 m²

Lokalizacja: Opalenie woj. pomorskie

Rynek: wtórny

Tytuł prawny: własność

Zobacz Również

6,900,000

Kontakt

Agent

Halina Napierała

Telefon

E-mail